“Nem a meditáció tárja fel az Önvalót. Az Önvaló – és ezt muszáj ismét kijelentenünk – önmaga által önmaga számára tárja fel önmagát. A szél nem tesz semmit a Nappal. Pusztán eloszlatja felhőket, és a Nap a saját fényessége folytán ragyog. Az Önvaló Napja önmagától fénylik. A meditáció csupán túlviszi az elmét a relatív valóság felhőin. Az Önvaló abszolút állapota örökkön ragyog saját dicsőségében.
 
… A Transzcendentális Önvaló saját maga képezi Létének tartalmát. Semmilyen, a relatív létezéshez tartozó dolog számára nem lehetséges, hogy felfogja Azt. Az Önvaló örök és mindenek feletti tisztasága olyan, hogy még az egyéni élet legfinomabb aspektusa, az eltökélt intellektus, is idegen számára és nem nyer bebocsátást Abba.
 
Az intellektusnak fel kell adnia létezését, annak érdekében, hogy meglelje helyét az Önvaló örök létében.”
 
– Maharishi Mahesh Yogi kommentárja a Bhagavad-gítához

Maharishi on flagship Gotthard