A közelmúltban Magyarországon járt, és több előadást tartott Dr. Harald Harung, az emberi csúcsteljesítmény nemzetközileg jegyzett kutatója. Interjúnk során kiemelte: a kimagasló sikerek és teljesítmények hátterében elsősorban a tudat fejlettsége áll.

 

Har du en vinnerhjerne? - ledernytt.no

Dr. Harald Harung

Csúcsélmény és csúcsteljesítmény

– A csúcsteljesítményt nyújtók egyik legérdekesebb jellemzője, hogy sokszor volt részük úgynevezett „csúcsélményekben” – kezdi magyarázatát Dr. Harung. –  A csúcsélményeket először Abraham Maslow, amerikai pszichológus írta le. Ezek olyan spirituális töltetű pillanatok, amikor a tudatosságunk kitágul, hatalmas belső boldogságot és beteljesedést élünk át. Szinte minden alkalommal, amikor legkimagaslóbb teljesítményükről kérdeztem a kutatásaink során vizsgált sportolókat, művészeket és üzletembereket, azt felelik, ilyenkor nincs ellenállás, minden automatikusan történik, még csak nem is gondolkoznak, csupán spontán módon cselekszenek. Intuíciójuk nagyon mély, és több szerencsét tapasztalnak. Fontos megjegyezni, hogy átlagemberek is beszámolnak csúcsélményekről és spirituális tapasztalatokról, ám ritkábban élik meg ezeket a tapasztalatokat. Kijelenthetjük, hogy akik gyakrabban élnek meg csúcsélményeket és spirituális tapasztalatokat, jobban teljesítenek és sikeresebbek.

Más  szóval, a csúcsteljesítmény azoknak az életében jelenik meg, akik fejlett tudatossággal rendelkeznek. Nagyon spirituálisak, de tudati fejlettségük nem szokásokban, eszmék követésében vagy külsőségekben nyilvánul meg, hanem spirituális képességeik jobb használatában. Ezt ma már neurofizológiai és pszichológiai eszközökkel mérni tudjuk. Ezek a szellemileg fejlett emberek belsőleg motiváltak, keresik a lehetőséget, hogy irányítói lehessenek az életüknek, hogy értelmet és célt találjanak benne. Nem barlanglakó jógik, hanem családjuk, munkájuk van, és szeretnék jobbá tenni a világot. Ezen felül szemmel láthatóan nagyon békések és boldogok. Magát a sikert is így határoznám meg: akkor vagy sikeres, ha boldog vagy. Ha belső boldogságot élsz. Arisztotelész is mondta: az élet célja a boldogság. Nem lehetünk mindannyian világbajnokok, de mindannyian lehetünk boldogok. Ez a valódi siker.

Mindezeken túl – és ez kicsit meglepőnek tűnhet – a pszichológiai tesztek során úgy találtuk, hogy magasabb erkölcsi érettséget mutattak azok, akik világviszonylatban is kiemelkedő teljesítményt értek el. Az erkölcs tehát kifizetődő! Ha etikus módon gondolkozunk, magasabb szinten teljesítünk, és ez nagyon beteljesítő. Az általunk tanulmányozott emberek kitűnő példaképek a fiatalok számára, rájuk valóban fel lehet nézni. Nagyon örülök, hogy ez lett kutatásaink egyik eredménye.

Képtalálat a következőre: „brain coherence meditation”

Koherencia és agyi integráció

– Mindez része egy nagyobb képnek, amelyben a spirituális fejlettség vagy a magasabb tudatosság egy felettébb gyakorlatias dologgá válik, amely a mindennapi életünket jobbá teszi – hangsúlyozza Dr. Harung. – Mentális lehetőségeinknek ugyanis csak töredékét aknázzuk ki. William James, a modern pszichológia egyik atyja mondta, hogy ez olyan, mintha egész testünk helyett pusztán egyetlen ujjunkat használnánk. Lehetőségeink olyan hatalmasak, hogy még az általunk tanulmányozott, kimagaslóan teljesítő emberek is csupán a fejlődés kezdetét jelentik. A magasabb spirituális fejlettség legfontosabb eleme a belső, tiszta boldogság. A mai világban két dologra van égető szükségünk: több boldogságra és több szeretetre. E kettő pedig a magasabb emberi fejlődés spontán és automatikus velejárója.

– Hogyan nyilvánul meg a magasabb spirituális fejlettség a testi működés szintjén?

– A csúcsteljesítmény mutatója az integráltabb agyműködés. Ez a fiziológiai „kézjegye” annak, hogy valaki belső képességeinek nagyobb részét tudja mozgósítani. Kutatásaink során három tényezőt találtunk kiemelkedően fontosnak: az egyik a koherencia, az agy különböző területekért felelős részeinek összehangoltsága. Emellett jelentős még az éberség szintje, és az is, hogy az illető agya mennyire gazdaságosan működik: pazarolja vagy optimálisan használja a mentális energiát.

Koherens csoportok

– Kutatása nem csak a csúcsteljesítményt nyújtó egyénekre, de a csúcsteljesítményt nyújtó csoportokra is irányul.

– Tanulmányoztam a szervezettség magas szintjén lévő embercsoportokat. A jövő társadalma olyan lesz, mint ezek a szervezetek, ők az úttörők. Nagyon érdekes, hogy kiemelkedően teljesítő zenekarokat vagy sportcsapatokat vizsgálva ugyanezek a minőségek jelennek meg: a csapat nagyon összehangoltan működik, tagjai rendkívül éberek és rendkívül gazdaságosan használják energiáikat. A csúcsteljesítményt elérő szervezetek tehát ugyanúgy működnek, mint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó agyak.

Németországban, a Max Planck Intézetben végeztek egy nagyon érdekes vizsgálatot, ahol jazz-zenészek agyát vizsgálták EEG-vel, és azt találták, hogy nem csupán a zenészek agya lett koherensebb – a zene egyébként kiváló módszer a koherencia növelésére – hanem a zenészek közötti koherencia is megnövekedett. Egy olyan társadalomban, ahol magasabb a szervezettség, az emberek agya is magasabban szervezett módon működik, egymással összhangban és koherensen. Ez olyan viselkedést jelent, amely nagyon ösztönző és beteljesítő a csoport minden tagja számára.

Képtalálat a következőre: „music brain”

Magasabb tudatállapotok

– Mint említette, a zene az agyi integráció fejlesztésének egyik eszköze. Mi más járulhat még ehhez?

– Három dolgot már biztosan tudunk, de még sok más tényező valószínű, ilyen például az étrend. Bizonyos, hogy a testedzés, a zene (különösen a zenélés, de a zenehallgatás is igen jótékony), valamint a meditáció bizonyos formái nagy hatással vannak az agyi integrációra. Ezek kiegészítik egymást, és az ideális az volna, ha mindegyiket végeznénk. A meditációt tekintve, a különböző módszerek nagyon eltérő hatásokat hoznak létre az agy működésében, illetve a viselkedés, a teljesítmény és a belső boldogság megtapasztalása terén.

Vizsgálataink során azt találtuk, hogy a messze a leghatékonyabbnak a Maharishi Mahesh Yogi-féle Transzcendentális Meditáció (avagy TM) bizonyult. Ennek egyik oka e módszer könnyedsége és erőfeszítés-mentessége. Az a mód, ahogyan a Transzcendentális Meditációt végzi valaki, ugyanazokat a jegyeket viseli, mint amelyeket a csúcsteljesítmények során is megél. A csúcsteljesítmény ugyanis erőfeszítés nélküli, ahogyan a TM. A csúcsteljesítmény örömteli és élvezetes tapasztalás, ugyanígy a TM. Emellett, mindkettő során nagyon gazdaságosan viselkedünk és cselekszünk. És ugyanezeket a tulajdonságokat találjuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberekben is.

Az emberi fejlődés határai

– Úgy tűnik, a spirituális fejlődés és a meditáció nagyon gyakorlatias és kifizetődő dolog.

– Rendkívüli mértékben! A meditáció és a magasabb tudatállapotok kifejlesztése az eszköze annak, hogy jobb életet élhessünk, hogy jobb kapcsolatot ápolhassunk önmagunkkal és embertársainkkal, valamint hogy nagyon konstruktív és pozitív módon hozzájárulhassunk a társadalom életéhez. A magasabb tudatállapotok minden problémára megoldást jelentenek. Az életben, a társadalomban vagy a világban folytonosan felmerülnek kihívások, és az egyetlen mód, hogy ezekből kilábaljunk, a magasabb tudatállapotok kifejlesztése. Kutatásaink végkövetkeztetése, hogy a magasabb mentális-agyi fejlődés és a magasabb teljesítmény között rendkívül szoros kapcsolat van.

– Mik az emberi fejlődés határai?

– A határok elképzelhetetlenek! A tudatunk fejlesztésével olyan társadalmat hozhatunk létre, ahol nincsenek háborúk, ahol az emberek valóban boldogok és elégedettek, és jó kapcsolataik vannak. Úgy vélem, az elkövetkező években nagyon megváltozik a világ. Még csak a kezdetén vagyunk egy évszázadok óta zajló folyamatnak, amely egy kollektív, spirituális felébredéshez vezet. Felismerjük majd, hogy kik vagyunk valójában, és a bennünk rejlő lehetőségek jóval nagyobb részét aknázzuk ki.

Képtalálat a következőre: „enlightenment”

Az idegrendszerünket kifinomítva lehetségessé válik az is, hogy a csúcsélmények folyamatos állapotában éljünk. Ma azt látjuk, hogy az agyunk a génjeinkbe kódolt módon fejlődik kb. 20-25 éves korunkig, és aztán e folyamat abbamarad. Ám ha a meditáció révén agyunk egész életünk során fejlődik, eljuthatunk oda, hogy maradandóan megéljük azt, amit „magasabb tudatállapotoknak” neveznek.

Ekkor folytonos tiszta boldogságban, békében élünk és szeretetet érzünk minden iránt, beleértve saját magunkat és mindenki mást, valamint nagyfokú kreativitással rendelkezünk. Maharishi Mahesh Yogi, a TM alapítója is egy döbbenetes példája volt a magasabb tudatállapotokat élő embernek. Mindenki, aki csak a közelébe ment, érezte a belőle áradó tiszta boldogság hullámait. Minél több ilyen ember él a világon, annál inkább képesek leszünk harmonikus, békés társadalmakat teremteni, amelyek egy soha nem látott szinte emelik a földi életet.

(A cikk az Elixír Magazin 2016. szeptemberi számában jelent meg.)