– Megnyitó szavaiban Maharishi egy nagyon ígéretes látomást tárt elénk: azt, hogy a világbéke megteremtése „jövedelmező vállalkozás” lehet minden egyes ember számára a világ összes városában. Ezzel kapcsolatban Maharishi azt a kifejezést is használta, hogy a békepalotákban és a városokban Isten fénye ragyog majd. Az egyik újságíró azt kérdezi, hogy mi is valójában Isten fénye. Ugyanaz, mint a mennyország? És lehet-e Isten fényét emberi szemekkel látni?

– Isten fénye az, amelyen keresztül a szem lát. Ez a tudat képessége vagy minősége. Isten fénye nem más, mint a tudat. A tudat az a szint, amit Isten fényének nevezünk. Az évezredek során a vallásos könyvek úgy írták le Isten fényét, mint amely mindenütt jelenlévő, mindentudó, mindenható. Isten fénye a tudatnak az az ébersége – az önmagában teljesen éber tudat –, amely nem más, mint a transzcendentális tudat.

Ennek a megtapasztalását tanítjuk már 50 éve a világban a Transzcendentális Meditáció révén. Az elme, mely lüktetve-fluktuálva kóborol, mind finomabb és finomabb fluktuációkon jut keresztül. A fluktuációk egyre finomodnak és finomodnak, majd eljutunk a legfinomabb fluktuációig, míg végül egyáltalán nincs több fluktuáció. Ez Isten tiszta fénye.

Úgy is beszélhetünk róla, hogyha egyfajta lámpáshoz hasonlítjuk. Van a láng fénye és a fényből áradó fénysugár. A láng az Isten fénye, a fénysugarak pedig a különféle érzékszerveken haladnak keresztül. A szemen keresztül látunk, a fülön keresztül hallunk, a tapintás szervén keresztül tapintunk – és így tovább, mind az öt érzékszerv esetében. Ezek a sugarak.

Ám amikor [ez a fény] önmagában van, amikor önmagában ragyog, az Isten fénye. Ez a láng. A sugarak pedig Istennek a teremtésben szerteáradó fénysugarai, melyeket tudatnak vagy intelligenciának is nevezünk. Ez tehát a teljes érték és annak részleges kisugárzása. Isten fénye intelligencia: az az intelligencia, amely a szemeken keresztül lát, amely a füleken keresztül hall, amely a nyelven keresztül ízlel. Intelligencia. És az intelligencia önmagában az élet fénye, Isten fénye, a természeti törvény fénye.

Azért nevezzük természeti törvénynek, mert minden rendezetten létezik. Amikor valamit meghallunk, az a füleken keresztül történik. Ez szabályozottan történik, ez egy törvény. A szemen keresztül látunk, a fülön keresztül hallunk. Ez pedig a törvény működési területén belül esik. A természeti törvény így működteti az intelligenciát az érzékszerveken keresztül.

Ez tehát Isten fénye. Isten fénye nem egy képzeletbeli dolog. Minden más képzeletbeli, ám Isten fénye az alapvető valóság. Intelligencia. A dolog csak azon múlik, hogy ez az intelligencia mennyire éber. Hogy vajon száz százalékban éber vagy nyolcvan százalékban éber vagy éppen húsz százalékban éber. Vagy hogy mennyire kába az ember. A kábaság és az éberség oldaláról is közelíthetünk hozzá.

A transzcendentális tudat teljesen éber intelligencia. Amikor az intelligencia teljesen éber, akkor az érzékelés teljes mértékben lehetséges, a cselekvés teljes mértékben lehetséges, amilyen irányban csak szándékunkban áll. Bármit akarunk, az létrejön, a természeti törvény létrehozza. Ugyanígy van ez a lánggal. Ha a láng ragyogóbb, a láng éberebb, akkor a ragyogás áthatóbb, erősebb; a fény messzebbre árad. Az ember tisztábban látja a dolgokat.

A transzcendentális tudat az az érték, amelyet úgy nevezünk, hogy természeti törvény vagy Isten fénye vagy önviszonyuló egyesített mező. Bárhogyan is írjuk le, a világ sok-sok nyelvén, az az intelligenciának ezt a kifejeződését fogalmazza meg.

Azt szeretnénk, ha mindenki teljes mértékben intelligens lenne, ezért pedig az embernek gyakorolnia kell a Transzcendentális Meditációt reggel és este. A gyakorlással pedig… van egy mondás, hogy „a gyakorlás teszi az embert tökéletessé”. A tökéletest ez esetben úgy kell értenünk, hogy az ember teljes mértékben hasznát veszi Isten fényének, ami annyit jelent, hogy minden lehetőség könnyűvé válik a számára.

Ez a mi programunk, és azt találtuk, hogy létezik egy rendkívüli mértékű útlerövidítés az emberiség részére. Ha akad a világunk 6 milliárd embere számára néhány ezer ember, aki saját intelligenciájának tiszta éberségét helyezi figyelme középpontjába, közös gyakorlásuk révén a megvilágosodás olyan hatását sugározzák ki a világban, amely eloszlatja a sötétséget, amely eloszlatja a helytelen gondolkodást, a negatív értékeket. Eloszlatja őket – ennyi, ilyen egyszerű. Ebben a tudományos korban mindannyiunk számára eljött annak az ideje, hogy létrehozzunk egy ilyen csoportot, és ennek előnyeit megosszuk az egész emberiséggel. Ez egy rendkívül csodálatos dolog. Nagy öröm erről beszélni, és elmondani ezt az embereknek. Nagy öröm átadni ezt az embereknek, nagy öröm ez!

(Az írás korábban a www.tminfo.hu oldalon jelent meg.)