A fizika elmondja nekünk, hogy minden aprócska atom és a még finomabb részecskék is pusztán az energia ciklusai, energiahullámok. Az egyén nem más, mint hullámok, azaz energiahullámok kötege. Honnét jönnek ezek az energiahullámok? Mindannyian abból az eredeti morajlásból származnak. Ez a morajlás a Védák forrása. Ennek a morajlásnak a tudása a Védák tudása. Annak érdekében, hogy rendelkezzünk ennek a morajlásnak a tudásával, az összes ciklus összes rezgésének ismeretére szert kell tennünk.

Így hangzik az alapvető áttekintése annak, hogy mi a Véda. Rig, Száma, Jadzsur, Atharva – ezeket a neveket adták azoknak az elemi ritmusoknak, amelyek az Óm alapvető ritmusából jöttek elő. A Védák különféle versmértékei felelősek az egész teremtés különböző formáiért és jelenségeiért, és ők képezik mindezek alapját.

A Véda az élet alapjainak mélységes tudománya. Ezért van az, hogy a védikus himnuszokon keresztül e himnuszok elrecitálásának szakértői képesek bizonyos hatásokat létrehozni itt vagy ott. A világegyetem hatalmas, számtalan sok világ van benne. Teszünk valamit itt a védikus rítusok szerint, és az adott recitáció egy másik világban magára vonja azoknak a magasabb lényeknek vagy isteneknek a figyelmét, akik ott élnek. A védikus himnuszok vagy mantrák egész tudása annak van szentelve, hogy az ember kapcsolatba képjen vagy kommunikáljon a teremtés különböző szintjein lévő magasabb lényekkel.

Ez a tudás nem csupán annak ismeretét nyújtja számunkra, hogy mi hol van, hanem arra is képessé tesz bennünket, hogy közvetlen kapcsolatot hozzunk létre, és ez a közvetlen kapcsolat olyan, mint a rádiókapcsolat a térben. Nincs ott semmi, mégis, meghatározott hullámhosszok segítségével képesek vagyunk kapcsolatot teremteni. Ez a tudás a rádióhullámoknál sokkal specifikusabb, precízebb és egzaktabb, és az emberi életet is nagyobb mértékben segíti. A Védákban szereplő különféle ritmusok és himnuszok tudása végtelenül hasznos. A Védák tudása rendkívül fejlett, sokkal fejlettebb, mint a mai tudományos törekvések, mivel minden tudományos elméletünk folyamatos felülvizsgálat alatt van. Nem tudjuk határozottan kijelenteni, hogy bármilyen tudományos eredményünk végleges lenne. Csupán megpróbálunk megbizonyosodni afelől, hogy sikerrel alkalmazható-e, ám a tudásunkban semmi sem állandó. Ezzel szemben a Védák tudása közvetlen kapcsolatot nyújt számunkra az élet különböző rétegeivel, oly módon, hogy az a mi hasznunkra válik.

Alapjában véve ez a ritmusok, rezgések és energiahullámok tudománya.

Az életnek ez a Védákban foglalt nagy tudománya minden ember számára igen praktikus. Illő azt mondani, hogy az idők kezdete óta az összes vallás nem más, mint a Védák által képviselt örök vallás egyik ága. A Védák megtárgyalják az élet abszolút területének egészét, a belső emberben lévő relatív élet egészét, az elmét, az egót, az érzékszerveket: az egyéni és a kozmikus élet összes kategóriáját, a létezés, a tudás, az energia egész mezejét – kitérnek mindenre. És ezt nem csupán lejegyzik ismeret formájában, hanem teljes mértékben alkalmazott formába öntik, hogy az hasznos legyen a számunkra a mindennapi életünkben, és hasznos legyen a legfelsőbb fejlődésünk számára is, hogy örök életet nyerjünk itt és most és minden szinten. Az a roppant tartomány, amelyet a Védák lefednek, voltaképpen végtelen kiterjedésű; a Védák a tudás minden területére kitérnek.

(Az 1964. decemberében, „Véda – a kifinomult tudomány forrása” címmel Los Angelesben tartott előadás első része. Folytatása következik.)