India ősi gyógyászata, az ájurvéda mindig is hatalmas becsben tartotta a drágaköveket. Csaraka, az ájurvéda egyik legősibb és legnagyobb tiszteletben álló szövegének szerzője szerint a mantrák, a drágakövek és a gyógynövények rendelkeznek a legnagyobb gyógyító erővel, ebben a sorrendben. Indiában évszázadok óta alkalmaznak porrá tört drágaköveket gyógynövényekkel, mézzel, tejjel és egyéb anyagokkal keverve, főleg a szépségápolásban, illetve afrodiziákumok készítésére. Maga Csaraka is közöl néhány ilyen receptet. Az indiai hagyomány sokszor utal a drágakövekre, egyes szentszövegek Isten fényének ragyogásaként említik őket.

Az utóbbi években egy újabb módszer látott napvilágot, amely a modern technikát egyesíti az ősi szövegek útmutatásával. Ez a Maharishi-féle drágaköves fényterápia, egy olyan holisztikus eljárás, mely a testi egyensúlytalanságok kezelése mellett a tudat fejlődését is támogatja. Fő célja, hogy meggyorsítsa a magasabb tudatállapotokba való eljutást. Kifejlesztője Joachim Roller német drágakőszakértő és ájurvédikus egészségtanácsadó, aki 30 év munkájával alkotta meg a terápia eszköztárát. Mindebben hatalmas segítséget és ösztönzést kapott Maharishi Mahesh Yogitól, aki a nyugati világban a Transzcendentális Meditáció mellett leginkább az ájurvéda modern kori elterjesztőjeként ismert. A „Maharishi” szó is az ő tiszteletére került bele a módszer hivatalos nevébe. 

Egy nem mindennapi történet

Joachim Roller a hetvenes években találkozott először Maharishivel, aki arra a kérdésére, hogy mit tehetne a drágakövek alkalmazása területén, az ájurvédikus hagyományra hívta fel figyelmét. A drágaköves fényterápia ezután egy különös esettel vette kezdetét. Roller ellátogatott a Tübingeni Egyetem könyvtárába, ahol a drágakövek alkalmazásával kapcsolatos irodalmat keresett, de nem talált. Másnap felhívta egy orvos, aki megkérdezte tőle, hogy érdekli-e egy ősi indiai szöveg német fordítása, amely a kövek alkalmazásáról szól. Ő igent mondott, megadta a címét a telefonban, és másnap megkapta a szöveget. A dolog érdekessége, hogy Roller máig nem tudja, ki volt ez a rejtélyes illető, és hogyan jutott a nyomára!

Roller 1977-ben elvégezte a Maharishi által vezetett TM-tanárképző tanfolyamot, ahol kialakult benne az auralátás képessége. Ezután, amikor hazament, kísérleteket végzett drágakövekkel: a homlokára, a mellkasára, a torkára illesztette őket, és azt tapasztalta, hogy az eltérő méretű és színű kövek különböző változásokat hoznak létre az ember energiarendszerében. Drágakőszakértőként tanácsokat adott az embereknek, hogy milyen köveket használjanak. Mivel igen drága dolog nagy köveket vásárolni, ezért elkezdett azon gondolkodni, hogy miként tehetné mindenki számára elérhetővé, hogy részesüljön a kövek jótékony hatásából. Saját különleges tapasztalatai, valamint a Maharishivel való folyamatos konzultációi alapján kezdte el kifejleszteni a drágaköves fényterápia berendezéseit. 

A természet intelligenciája 

Eredetileg kilenc darab, egy-egy drágakövet tartalmazó eszközt alkotott meg, a kilenc bolygónak megfelelően. Mint azt Maharishi sokszor kiemelte, az ember kozmikus lény, kinek testében a mindenség fiziológiája képződik le. A kettő között az egyik kapcsolódási pontot éppen a kozmikus minőségeket magukban hordozó drágakövek jelentik. 

Ezek az eszközök úgy néznek ki, mint egy vastag töltőtoll, végükön egy-egy ezüstbe foglalt kő van, amelyen koherens fény világít keresztül. Ettől kezdve Maharishi többször is visszahívta Rollert, biztatta és útmutatásokat adott neki, nem csak a fényterápiával, hanem a drágakőport tartalmazó Ájurvédikus készítményekkel kapcsolatban is. 

Később Maharishi kérésére Roller megalkotott egy végső, erősebb változatot is, melyet 2007-ben fejezett be. Ennek eszköztára tizenkét, zseblámpa kinézetű berendezést tartalmaz, melyek mindegyikében 12 azonos fajtájú, méretű, színű, súlyú és tisztaságú drágakő van aranyba foglalva. A különféle köveknek speciális, a teremtés alapvető mintázatainak megfeleltethető kristályszerkezete van, minden kőnek más és más. Az ezeken átsütő, egyedi módon létrehozott és speciális hatású, továbbá a köveknek megfelelő frekvenciára hangolt fény felerősíti a drágakövek hatását, és a kezelésben részesülő emberre rávilágítva hatást fejt ki a tudatra és a fiziológiára. „A drágakövek szerkezete a természet intelligenciáját tartalmazza. A köveken keresztül világító fény tökéletes rendezettsége feleleveníti a rendezettséget a fiziológia finom szintjein” – mondja Joachim Roller. 

Maharishi „fénytestnek” nevezte a test azon rendkívül finom aspektusát, amelyre a kövekből származó fény hat. Hangsúlyozta, hogy a kezelés egy nagyon finom szinten fejti ki hatását. A drágakövek magas szintű rendezettségét a rajtuk keresztül haladó fény a testben és az elmében is feleleveníti, ezáltal segít megteremteni a test és az elme nagyfokú koordinációját. Bár a kezelés gyógyító célra is használható, magára a tudatra gyakorol közvetlen hatást. Finomítja a tapasztalást, segít érzékelni a természet alapvetőbb, nem anyagi minőségeit. 

Fürdőzés a fényben 

Maga a kezelés rendkívül kellemes érzés, a kezelő és a kezelésben résztvevő személy számára egyaránt. Érdekes módon az emberek legtöbbje felismeri, hogy milyen fény világít, és további tapasztalatokat érez az elméjében, illetve a teste különböző részében. Vannak, akik úgy találják, hogy korábban megoldatlan problémáik megoldódnak, annak köszönhetően, hogy az elméjükben megjelent nagy boldogság, energia és mentális tisztaság nyomán tisztább választ kapnak kérdéseikre – mintha csak rásütne az elméjükre a fény. Sokan arról számolnak be – és e sorok írója is hasonlókat tapasztalt – hogy a kezelés olyan számukra, mint egy fényfürdő. Aranyló vagy más, felemelő színű fény veszi körül őket, és úgy érzik, a tudatuk belső fénye kitágul, hogy kapcsolatba lépjen a kívülről jövő fénnyel. A test fokozatosan megtelítődik fénnyel, akár úgy is érezhetjük, hogy szinte teljesen fényből áll. A test átlátszatlansága, mely a külsőt és a belső elválasztotta, egyre kisebbé válik, és mindinkább csak sima, pulzáló fény van mindenütt. 

Ezek az élmények igazolják azt az elgondolást, hogy a kezelés oly módon hat, hogy a test és az elme intelligenciáját, illetve rendezettségét belülről, saját legmélyebb és legtisztább szintjéről eleveníti fel. Ugyanaz az intelligencia nyilvánul meg kívül és belül. A külső fény és rendezettség a belső fényt és rendezettséget eleveníti meg, mivel pedig a hatás nagyon finom szintű, nagyon nagy erejű. „Fényből lettünk, fényből vagyunk és a fény forrásába térünk majd vissza” – fogalmaz Roller.

A fénykezeléssel kapcsolatban objektív kísérleteket is végeztek. A kezelésben részt vevők agyát EEG-vel vizsgálva azt találták, hogy amikor az ember a számára legkedvezőbb fényt kapja, az agy két féltekéje a nagyon mély meditációra jellemző teljes összehangoltság állapotába kerül. Svájcban ezt a terápiát már az egészségbiztosítók is elfogadták. Hazánkban jelenleg Schwarcz Marika TM-tanárnő az egyetlen terapeuta, aki Budán fogadja a hozzá látogatókat.

Maharishi a fényről

„Önmagában véve nincs külső és nincs belső. Csak fény van, ugyanaz a fény kívül és belül. Ugyanaz a fény, ugyanaz a Lét. Becsukjuk a szemünket, és hagyjuk, hogy a tudatosságunk eljusson a transzcendentális tudatossághoz, az önviszonyuló tudathoz. Ez van belül. Nyissuk ki a szemünket, és a szemünk a külső világra, a sokféleségre nyílik. Belül az egység, kívül a sokféleség található. Mindenki Önvalója, mindenki tudatossága, mindenki tudata, mindenki intelligenciája egy saját állapottal rendelkezik: ez az önviszonyuló Lét, az önviszonyuló Transzcendentális Tudat. Ott van Isten székhelye, amely sem a belső, sem a külső dolgokkal nem áll kapcsolatban, mégis ez a belső és a külső dolgok világossága; a belső és a külső fénye, az egység élete, a sokféleség élete. Ez a Mindenható hangja. Kegyes, mert belső fény, mert külső fény; ez a belül lévő fény és ez a kívül lévő fény. Kegyes, mert nem tesz különbséget, mert mindenkor ugyanúgy hozzáférhető.” 

– Maharishi Mahesh Yogi