A jóga szó annyit jelent: egyesítés, összekapcsolás. A tudat egyesülése a transzcendenciával, az egyéni összekapcsolódása az egyetemessel. A jóga filozófiájának alapja az a különleges tapasztalás, amelyben az ember ténylegesen megéli ezt az egységet. Miként írják le a valóságot India ősi bölcsei ennek az egységélménynek a fényében, és hogyan lehetséges ezt a modern embernek is megtapasztalni? Továbbá milyen konkrét, a tudomány módszereivel is igazolható hatásai vannak e tapasztalásnak a testre, az elmére és életünk egészére? Ezekről a témákról ad bőséges ismeretanyagot Dr. Pál Dániel előadása.