Az egyesített mező ilyen erőteljes felelevenítése nem csupán nagyfokú agyhullám koherenciát teremt. A gyakorlat közben belsőleg nem a fáradtságos erőfeszítés, hanem a bennünk felfakadó hatalmas energia és boldogság élményét tapasztaljuk. A Jógarepülő bemutató végén számos versenyzőt meginterjúvoltak a sajtó képviselői, és nyilatkozataik csak alátámasztatták ezt. Egyikük úgy írta le élményeit, mint ami „mennyei boldogsággal teli és felpezsdítő – csak mész és mész.” Egy másik ezt mondta: „A döntők során egyre több és több örömet éreztem magamban. Ahogy folyt a verseny, úgy lett ez az érzés egyre mélységesebb.” Mindezek általános tapasztalatok azok között, akik a Jógarepülést gyakorolják. Maharishi úgy magyarázza, hogy a világszerte Jógarepülők ezreiben feltörő „boldogság-buborékok” azok, amelyek a világot a természet intelligenciájának egyesített szintjéről táplálják és megtisztítják a világ tudatának egészét.

    Számos kultúra hagyománya őriz emlékeket olyanokról, akik láthatólag képesek voltak szidhiket véghezvinni – még a levitáció vagy a lebegés képességét is. Tapasztalataikról szóló történeti feljegyzések megmutatják a tiszta boldogság vagy az „elragadtatás” értékét:

          Amikor leülünk meditálni, a húsból való test ragyogóvá lesz, mint a selyem vagy a jáde. Nehéz ilyenkor ülve maradni; az ember úgy érzi, mintha felfelé húznák. … Idővel, ezt úgy is megtapasztaljuk, hogy tényleg fellebegünk. – Az Aranyvirág titkos könyve, kínai életbölcsességek könyve

          Az elragadtatás egész egyszerűen ellenállhatatlan. …Olyan gyorsan és erőteljesen ragad magával, hogy látod és érzed magad, amint felkap ez a felhő, és levegőbe emelkedsz, mintha egy hatalmas sas szárnyain ülnél. …Néha az egész testem felemelkedett a levegőbe. – Avilai Szt. Teréz

          Szent Richárd, akkoron Szent Edmundnak, Canterbury érsekének titkára, egy napon puhán kinyitotta a kápolna ajtaját, hogy megnézze, az érsek miért nem jött ebédelni, és meglátta őt, amint térdeit behajtva és karjait kitárva magasan a levegőben lebegett… – A kultúra eredete

          Azalatt a tizenhét év alatt, amíg (Cupertino-i Szt. József) Grottellában tartózkodott, több mint hetven alkalommal jegyezték fel, hogy a levegőbe emelkedett. … – Butler: A szentek élete

 

    Noha ezek a beszámolók felettébb lelkesítők, a modern kor emberei gyakran elvetik őket, mint túlzásokat. Ezenfelül az efféle tapasztalatokra századokon át úgy tekintettek, mint ami csak néhány különleges ember számára adatott meg. Maharishi szerint a tudomány korának eljövetele tette lehetővé az emberek számára, hogy újraértékeljék a védikus bölcsesség gyakorlati jelentőségét az egészség és a világbéke megteremtésében, illetve a Jógarepülés gyakorlatán keresztül átélt Jóga, azaz egység tapasztalatának tudományosan bizonyított jótéteményeit:

          “A tudomány korának kellett eljönnie, hogy a világ képes legyen értékelni a Jóga filozófiájának jelentőségét és gyakorlati alkalmazását, hogy egységben élő emberek, egységben élő családok és egy egységes világcsalád jöhessen létre.

         A Jóga egységet jelent, az egyén tudatának egységét a természeti törvények egyesített mezejével a transzcendentális tudat állapotában. A Jógarepülés megmutatja, hogy az ember képes az egyesített mezőből cselekedni, és a természeti törvény teljességét feleleveníteni annak minden kifejeződésében: az elmében, a testben és a környezetben. A Jógarepülés kicsiben szemlélteti, miként repülnek a galaxisok az űrben, amint a természeti törvény a tökéletes rend egységében tartja őket.”

        A Jógarepülés közben megjelenő test-elme koordináció megmutatja, hogy a tudat és kifejeződése – a test – tökéletes egyensúlyban vannak. A tudományos vizsgálatok úgy találták, hogy a Jógarepülés közben az emberi agyban a lehető legnagyobb koherencia jelenik meg. Mivel a koherensen működő emberi agy a világbéke alapegysége, a Jógarepülés a módszer arra, hogy valósággá tegyük a világbékét, és ezáltal egészséget, boldogságot, bőséget hozzunk a világnak, és egy szenvedéstől mentes világot – egy földi Mennyországot – teremtsünk még ebben a generációban.

         A TM-Szidhi program, különösképp a Jógarepülés rendszeres gyakorlása, mutat rá Maharishi, a leggyorsabb és legfejlettebb eszköz arra, hogy eltávolítsuk a világ kollektív stresszeit. Ahogy az egyének a Maharishi-féle TM-Szidhi programot gyakorolják, egyszerre segítik saját fejlődésüket és a világbéke megteremtését. A természeti törvény mestereivé lesznek, tökéletes összhangba kerülnek a természeti törvénnyel. Folyamatos gyakorlással spontán módon koherensebb és pozitívebb hatásokat árasztanak a környezeten belül. Ahogy Maharishi fogalmazott 1986-ban a washingtoni első Jógarepülő bajnokságot megnyitó beszédében:

         “Hangsúlyozni szeretném, hogy az egyesített mező természete kizárólag a fejlődést támogatja. Az egyesített mező ereje csakis tápláló. Ez egy nagyon fontos gondolat. Nem áll fenn veszélye, hogy az egyesített mező pusztításra való képességet rejtsen magában. Tökéletesen biztonságos mindazoknak a kezében, akik tudják, hogyan használják. Az egyesített mező ismerői, mindazok, akik a TM-Szidhi programot gyakorolják, azzal a képességgel rendelkeznek, hogy a tudat önmagával kölcsönható dinamikáját használják.

         Az egyesített mező elevenségét táplálják a tudatukban, s csoportokban gyakorolva felébresztik az egyesített mezőnek azt a szunnyadó dinamikáját, mely önmagával áll kölcsönhatásban, hogy harmóniát és a fejlődést támogató hatást keltsenek a világ tudatában. Egyre koherensebbé teszik a világ tudatát, és ez spontán módon eltávolítja az életből a romboló törekvéseket és hajlamokat. A világbéke megteremtését szolgáló eszközeink teljes mértékben a fejlődéssel összhangban levők, és ezért teljes mértékben biztonságban érezhetjük magunkat, hogy egy programot indítsunk, mely békét teremt a mi kedves világ-családunkban.”

    A TM-Szidhi program, és különösképp a Jógarepülés erejének alapjául szolgáló elv az, hogy minden egyén azáltal, hogy koherens agyműködést fejleszt ki, képes közvetlenül megtapasztalni a természeti törvény egyesített mezejét és hatást gyakorolni erre. Ez a hatás sokszorosára nő, amikor egy megfelelő méretű csoport együtt gyakorolja a technikát.

    Maharishi úgy magyarázza, hogy csakis a természeti törvény összes lehetőségének szintjéről, az egyesített mező szintjéről hozható létre egy teljes mértékben harmonikus és holisztikus hatás. Amint mondja: „A természet törvény különböző szintjei mindkét értékkel rendelkeznek, egyszerre teremtőek és pusztítók. Hogy miként használják őket, az a használójuk tudatának szintjétől függ. …A világ tudatában mi azt a minőséget szeretnénk kelteni, amelyben a pusztító hajlamok egyszerűen nem jelennek meg, és bármilyen negatív törekvés létezzen is, az kioltódjék.”

    Maharishi világbéke teremtő programjának legfontosabb része az, hogy legkevesebb 7000 főből álló permanens Jógarepülő csoportok jöjjenek létre minden kontinensen, hogy koherenciát teremtsenek az egész világ tudatának számára.

    – Azt látom – mondja –, hogy a világbéke a mai világ összes kiemelkedő emberének azonnali és személyes igénye, és ez mindenkire vonatkozik, aki szereti önmaga és felebarátja életét. Meghívok minden kiemelkedő embert a világon, hogy emelkedjék fel felelősségének magaslatára, és ne halassza holnapra a 7000-es csoportok megteremtését a világon. Fontos minden mai nap és fontos lesz minden holnap is. Rendelkezünk a tudással és képesnek kell lennünk arra, hogy e tudás ajándékát az egész emberiség számára átadjuk.

 (Részlet Robert Keith Wallace „The Physiology of Consciousness [A tudat fiziológiája] című könyvéből. Vége)