Az emberek özönlöttek a Washingtoni Kongresszusi Központ gyűléstermébe 1986 júliusának egyik reggelén, egy olyan rendezvényre, amelyet néhány megfigyelő a város története során tartott legnagyobb nem politikai jellegű sajtótájékoztatónak nevezett. Dr. Bevan Morris, a Maharishi Nemzetközi Egyetem rektora állt a pódiumon, a mellette levő hosszú asztalnál jeles tudósok foglaltak helyet. Több mint 120 újságíró és jó néhány tévés forgatócsoport volt jelen, minden főbb észak-amerikai TV és rádióállomás, az összes kábelszolgáltató, illetve a legnagyobb napilapok és magazinok képviseletében. Mindnyájan magyarázatot – és egy korábban sosem látott bemutatót – vártak a TM-Szidhi ‘Jógarepülésről’ és annak szerepéről a világbéke megteremtésében.

         – Egy olyan program ünnepélyes bevezetését tartjuk ma – kezdte Dr. Morris – mely világbékét teremt egy olyan technológián keresztül, amely koherenciát hoz létre a kollektív tudatban és semlegesíti a stresszt a társadalomban. Maharishi szemléletmódját követve – mondta – sohasem akartuk volna demonstrálni a jógarepülést. – De a világ állapota a nyolcvanas évek közepére okot adott arra, hogy így tegyünk. – Az egész világban előretörő terrorizmus és a nagyhatalmak közötti veszélyes vetélkedés miatt Maharishivel egyetemben mindnyájan szükségesnek érezzük, hogy alkalmazzuk ezt a módszert arra, hogy világbékét teremtsünk az egész emberség számára.

 Csodálatos dolog visszaemlékezni erre a beszédre most. A légkör, amelyben elhangzott, egészen más volt, mint amit ma ismerünk. A nagyhatalmak rivalizálása a nyolcvanas évek derekán még komoly aggodalomra adott okot. A tizenegyedik fejezetben ennek a bizonyos programnak (a Maharishi-féle Világbéke Teremtő Programnak) a fényében – melyet ezen a történalmi sajtótájékoztatón mutattak be – fogjuk feltárni azokat a hatalmas változásokat, amelyek 1986 óta történtek a világban.

 – Még soha nem találtak megoldást a világbéke problémájára – folytatta Dr. Morris. – Szerződések, nemzetközi szervezetek, leszerelési tárgyalások, fegyverek bevetése: egyik sem hozott soha eredményt. Még most is, ahogy beszélünk – folytatta – háborúk dúlnak a világban. A világot elborítja félelem a háborútól és a terrorizmustól, meg attól, hogy milyen következményekkel járhat az atomkorszakban a nagyhatalmak közti rivalizálás.

 Ami ezen a napon bemutatásra kerül, az egy olyan gyakorlatias program, melyről azt állítjuk, hogy képes megteremteni a világbékét. Ez a program a Maharishi-féle Transzcendentális Meditáció és TM-Szidhi program,  különösen a Jógarepülés csoportos gyakorlása.

Dr. Morris felvázolta annak logikáját, hogy a TM-Szidhi Jógarepülés miként képes világbékét teremteni. Először elmagyarázta Maharishi nézetét arról, hogy a háborút a nemzetek kollektív tudatában felépülő stressz okozza.

– Minden nap minden országban az emberek megszegik a természet törvényeit… olyan cselekedeteket hajtanak végre, amelyek kárt okoznak saját maguknak, embertársaiknak és a környezetüknek. Ezek a helytelen cselekedetek stresszt okoznak az egyénekben és a társadalom egészében is.… A társadalomban a stressz csak egy bizonyos pontig képes felgyülemleni, azután valamilyen csapás formájában tör ki.

Utalt arra a kutatásra, ami megmutatja, hogy a Transzcendentális Meditáció feloldja a stresszeket az egyénben, és egy sokkalta koherensebb, rendezettebb és hatékonyabban működő idegrendszeri működést hoz létre.

– Amit ehhez ma hozzáteszünk – mondta – az annak a tudása, hogy a Maharishi-féle program, ha egy helyen, egyszerre és nagy számú ember gyakorolja, nem csak az egyének stresszeit oldja fel, hanem az egész társadalom stresszeit is képes feloldani.

– Ez – mint arra rámutatott – különösen igaz a Transzcendentális Meditáció haladó programjára, a Maharishi-féle TM-Szidhi programra. – Ezután elkezdte magyarázni a hatás mögött meghúzódó működési elveket.

– A TM-Szidhi technikák fokozzák a Transzcendentális Meditációnak azt a hatását, amely javítja a test és az elme közötti koordinációt. Amikor ezeket a még erőteljesebb techinkákat az emberek közösen, csoportokban gyakorolják, a társadalom kollektív tudata is rendezetté és koherenssé válik. Megszűnik a világháború legalapvetőbb oka, a stressz és a rendezetlenség a nemzet életében.

A Jógarepülő technika a legerőteljesebb az összes TM-Szidhi technika között, mondta Dr. Morris, ismét kutatási eredményekre hivatkozva:

– Abban a pillanatban, amikor a test éppen felemelkedik a Jógarepülés során, az agy a lehető legkedvezőbb és legrendezettebb módon kezd működni.

Utalt arra a Maharishi-hatásról végzett kutatásra is, amely szerint a technika csoportos gyakorlása, ha a népesség egy százalékának négyzetgyöke gyakorol, már képes koherenciát teremteni a társadalomban, még – mint azt az előző fejezetben láttuk – „egy olyan háború által dúlt vidék kellős közepén is, ahol semmi más nem segített”.

Végül szólt a Maharishi-féle Világbéke Teremtő Program legszélesebb körű alkalmazásáról, amikor 7000 ember – a világ népessége egy százalékának a négyzetgyöke – gyakorolja együtt a TM-Szidhi programot, és így az egész földre kiterjedő Maharishi-hatást hoznak létre, békés hatást keltenek a világ tudatának egészében.

Más előadók a TM-ről, a TM-Szidhi programról, a Jógarepülésről és a Maharishi-hatásról végzett további tudományos kutatásokról számoltak be. A hallgatóság az érthető szakmai szkepticizmus látszata ellenére éber és figyelmes volt. Óvatos magatartásuk egyetlen felszólalót sem ijesztett meg. Köztük volt Dr. John Hagelin, aki remekbe szabott előadásban ismertette a Jógarepülés fizikáját. Csak a természeti törvények egyesített mezejének szintjéről lehetséges, mondta, létrehozni a Jógarepülés jelenségét és a Maharishi-hatást.

A sajtó összegyűlt képviselőit figyelve, lelkesedéssel töltött el a reakciójuk. Rengeteg kérdést tettek fel Dr. Hagelinnek és másoknak is. Mindent tudni akartak a Jógarepülésről, illetve a Maharishi-hatásról végzett kutatásokról, és – ami a legfontosabb – arról, hogy ez hogyan vezethet a világbékéhez.

(Részlet Robert Keith Wallace „The Physiology of Consciousness” [A tudat fiziológiája] című könyvéből. Folytatása következik.)