Az ősi bölcsesség és a modern technika találkozása

India ősi gyógyászata, az ájurvéda mindig is hatalmas becsben tartotta a drágaköveket. Csaraka, az ájurvéda egyik legősibb és legnagyobb tiszteletben álló szövegének szerzője szerint a mantrák, a drágakövek és a gyógynövények rendelkeznek a legnagyobb gyógyító erővel, ebben a sorrendben. Indiában évszázadok óta alkalmaznak porrá tört drágaköveket gyógynövényekkel, mézzel, tejjel és egyéb anyagokkal keverve, főleg a szépségápolásban, illetve afrodiziákumok készítésére. Maga Csaraka is közöl néhány ilyen receptet. Az indiai hagyomány sokszor utal a drágakövekre, egyes szentszövegek Isten fényének ragyogásaként említik őket.

Az utóbbi években egy újabb módszer látott napvilágot, amely a modern technikát egyesíti az ősi szövegek útmutatásával. Ez a Maharishi-féle Drágaköves Fénytechnológia (MLG – Maharishi Light Technology with Gems), közérthetőbb magyar nevén: Fényfürdő. A drágaköves fényfürdő egy olyan holisztikus eljárás, mely a testi egyensúlytalanságok kezelése mellett a tudat fejlődését is támogatja. Fő célja, hogy meggyorsítsa a magasabb tudatállapotokba való eljutást. Kifejlesztője Joachim Roller német drágakőszakértő és ájurvédikus egészségtanácsadó, aki 30 év munkájával alkotta meg a terápia eszköztárát. Mindebben hatalmas segítséget és ösztönzést kapott Maharishi Mahesh Yogitól, aki a nyugati világban a Transzcendentális Meditáció mellett leginkább az ájurvéda modern kori elterjesztőjeként ismert. A „Maharishi” szó is az ő tiszteletére került bele a módszer hivatalos nevébe.

 2023 júniusában magam is részt vettem a Joachim és lánya által személyesen vezetett a tanfolyamon, amelyen a módszer hivatalos gyakorlójává váltam. Szeretettel várom mindazokat, akik szeretnék megtapasztalni ezt a különleges módszert, amely nem csupán a testi-lelki harmóniához járul hozzá, hanem a szellemi fejlődésünket is elősegíti!

Egy nem mindennapi történet

Joachim Roller a hetvenes években találkozott először Maharishivel, aki arra a kérdésére, hogy mit tehetne a drágakövek alkalmazása területén, az ájurvédikus hagyományra hívta fel figyelmét. A drágaköves fénytechnológia ezután egy különös esettel vette kezdetét. Roller ellátogatott a Tübingeni Egyetem könyvtárába, ahol a drágakövek alkalmazásával kapcsolatos irodalmat keresett, de nem talált. Másnap felhívta egy orvos, aki megkérdezte tőle, hogy érdekli-e egy ősi indiai szöveg német fordítása, amely a kövek alkalmazásáról szól. Ő igent mondott, megadta a címét a telefonban, és másnap megkapta a szöveget. A dolog érdekessége, hogy Roller máig nem tudja, ki volt ez a rejtélyes illető, és hogyan jutott a nyomára!

Roller 1977-ben elvégezte a Maharishi által vezetett TM-tanárképző tanfolyamot, ahol kialakult benne az auralátás képessége. Ezután, amikor hazament, kísérleteket végzett drágakövekkel: a homlokára, a mellkasára, a torkára illesztette őket, és azt tapasztalta, hogy az eltérő méretű és színű kövek különböző változásokat hoznak létre az energiarendszerében. Drágakőszakértőként Roller tanácsokat adott az embereknek, hogy milyen köveket használjanak. Mivel nem olcsó megfelelő méretű köveket vásárolni, ezért elkezdett azon gondolkodni, hogy miként tehetné mindenki számára elérhetővé, hogy részesüljön a kövek jótékony hatásából. Saját különleges tapasztalatai, valamint a Maharishivel való folyamatos konzultációi alapján kezdte el kifejleszteni a drágaköves fénytechnológia berendezéseit. 

A természet intelligenciája 

Roller eredetileg kilenc darab, egy-egy drágakövet tartalmazó eszközt alkotott meg. Ezekben a védikus asztrológiából is ismert, a kilenc bolygónak megfelelő kövek (navaratna) voltak. Ezt a sorozatot később további, erőteljes hatású kövekkel egészítették ki, így lett a készletben 13 drágakőlámpás. Ezek az eszközök úgy néznek ki, mint egy vastag töltőtoll, végükön egy-egy ezüstbe foglalt kő van, amelyen koherens fény világít keresztül. 

Mint azt Maharishi sokszor kiemelte, az ember kozmikus lény, kinek testében a mindenség fiziológiája képződik le. A kettő között az egyik kapcsolódási pontot éppen a kozmikus minőségeket magukban hordozó drágakövek jelentik. 

A különféle köveknek speciális, a teremtés alapvető mintázatainak megfeleltethető kristályszerkezete van, minden kőnek más és más. Az ezeken átsütő, egyedi módon létrehozott és speciális hatású, továbbá a köveknek megfelelő frekvenciára hangolt fény felerősíti a drágakövek hatását, és az emberi testre rávilágítva hatást fejt ki a tudatra és a fiziológiára. „A drágakövek szerkezete a természet intelligenciáját tartalmazza. A köveken keresztül világító fény tökéletes rendezettsége feleleveníti a rendezettséget a fiziológia finom szintjein” – mondja Joachim Roller. 

A kövekből származó fény a szervezet energetikai rendszerére, az úgynevezett „finomtestre” hat. Maharishi ezt sokszor „fénytestnek” is nevezte, és hangsúlyozta, hogy az eljárás egy rendkívül finom szinten fejti ki hatását. Voltaképpen egy információ-átvitel történik: a drágakövek magas szintű rendezettségét a rajtuk keresztül haladó fény a testben és az elmében is feleleveníti, ezáltal segít megteremteni a test és az elme nagyfokú koordinációját.

Bár a fényfürdő hatására a fizikai közérzetünk is javul, a módszer magára a tudatra gyakorol közvetlen hatást. Finomítja a tapasztalást, megnyitja bennünk a természet alapvetőbb, nem anyagi minőségeinek érzékelését. Sokszor olyan esetekben is erőteljes változást hoz, ha valaki el van akadva egy élethelyzetben és friss lendületre, új energiákra van szüksége az előrelépéshez.

Maharishi a fényről

„Önmagában véve nincs külső és nincs belső. Csak fény van, ugyanaz a fény kívül és belül. Ugyanaz a fény, ugyanaz a Lét. Becsukjuk a szemünket, és hagyjuk, hogy a tudatosságunk eljusson a transzcendentális tudatossághoz, az önviszonyuló tudathoz. Ez van belül. Nyissuk ki a szemünket, és a szemünk a külső világra, a sokféleségre nyílik. Belül az egység, kívül a sokféleség található. Mindenki Önvalója, mindenki tudatossága, mindenki tudata, mindenki intelligenciája egy saját állapottal rendelkezik: ez az önviszonyuló Lét, az önviszonyulóTranszcendentális Tudat. Ott van Isten székhelye, amely sem a belső, sem a külső dolgokkal nem áll kapcsolatban, mégis ez a belső és a külső dolgok világossága; a belső és a külső fénye, az egység élete, a sokféleség élete. Ez a Mindenható hangja. Kegyes, mert belső fény, mert külső fény; ez a belül lévő fény és ez a kívül lévő fény. Kegyes, mert nem tesz különbséget, mert mindenkor ugyanúgy hozzáférhető.” – Maharishi Mahesh Yogi

Fürdőzés a fényben 

Maga a fényfürdő rendkívül kellemes érzés, az azt adó és az abban részesülő személy számára egyaránt. Érdekes módon az emberek legtöbbje felismeri, hogy milyen fény világít, és további tapasztalatokat érez az elméjében, illetve a teste különböző részében. Vannak, akik úgy találják, hogy korábban megoldatlan problémáik megoldódnak, annak köszönhetően, hogy az elméjükben megjelent nagy boldogság, energia és mentális tisztaság nyomán tisztább választ kapnak kérdéseikre – mintha csak rásütne az elméjükre a fény.

Sokan arról számolnak be, hogy a fényfürdő ténylegesen olyan számukra, mintha fényben fürödnének. Aranyló vagy más, felemelő színű fény veszi körül őket, és úgy érzik, a tudatuk belső fénye kitágul, hogy kapcsolatba lépjen a kívülről jövő fénnyel. A test fokozatosan megtelítődik fénnyel, akár úgy is érezhetjük, hogy szinte teljesen fényből áll. A test átlátszatlansága, mely a külsőt és a belső elválasztotta, egyre kisebbé válik, és mindinkább csak sima, pulzáló fény van mindenütt. 

Ezek az élmények igazolják azt az elgondolást, hogy a fényfürdő oly módon hat, hogy a test és az elme intelligenciáját, illetve rendezettségét belülről, saját legmélyebb és legtisztább szintjéről eleveníti fel. Ugyanaz az intelligencia nyilvánul meg kívül és belül. A külső fény és rendezettség a belső fényt és rendezettséget eleveníti meg, és mivel a hatás a legfinomabb szintekről indul, ezért óriási erejű. „Fényből lettünk, fényből vagyunk és a fény forrásába térünk majd vissza” – fogalmaz Roller.

A fényfürdővel kapcsolatban objektív kísérleteket is végeztek. A résztvevők agyát EEG-vel vizsgálva azt találták, hogy amikor az ember a számára legkedvezőbb fényt kapja, az agy két féltekéje a nagyon mély meditációra jellemző teljes összehangoltság állapotába kerül. Svájcban ezt a terápiát már az egészségbiztosítók is elfogadták, 2023 júniusától pedig jómagam is örömmel fogadom a hozzám látogatókat!

Néhány tapasztalat a legutóbbi látogatóimtól:

„Rég voltam ennyire felszabadult, boldog és könnyed, életörömmel teli, mint a Fényfürdő után és óta.” – P. Zsuzsanna, Békéscsaba

„Rendkívül mély pihenést és békét tapasztaltam. Azt éreztem, hogy tér van a testemen belül, és hogy ebben a térben fények vannak. Majd azt láttam befelé figyelve, hogy a köldökömből kiindulva finom aranyfonalak áramolnak szét a testemben, és szinte újrahuzalozzák a szervezetemet.” – P.L., Szeged

Relaxált állapotba kerültem. A fényfürdő elején a szegycsontom alsó részénél kifejezett pulzálást éreztem. A fényfürdőt követő pihenés alatt a testem könnyűvé vált, úgy éreztem, mintha „lebegnék”, közben pár percig fehér fény vette körül a fejemet.” – Dr. Kiss Andrea, Szeged

„A fényfürdő során kellemes, meleg energiát éreztem el a testem középpontjában. Ez az energia középről oldalra és alulról felfelé haladt, majd meleg, szétspriccelő energiacseppek áramlottak szét bennem. Érzelmek hullámzása jelent meg, szeretet, hála, néha félelem is, valamint számomra fontos személyek bukkantak fel az elmémben. Nagyon kellemesen feltöltött. – Dr. Pölös Krisztina, Hódmezővásárhely

Nagyon kellemes áramlást éreztem a testem különböző pontjain. A torkomnál kezdődött a melegség érzet, s haladt végig lefelé, mintha a csakrákon keresztül áramlott volna a fény és a melegség. (Úgy éreztem, mintha valamiféle “értisztítás” ment volna végbe a testemen, úgy áramlott ez a kellemes érzés.) Köszönöm szépen! – G.M. Hódmezővásárhely

Hogyan vehetek részt én is a Fényfürdőn?

Szeretettem várom Fényfürdőre mindazokat, akik szeretnék ezt az új technológiát kipróbálni és alkalmazni életük harmonikusabbá tételéhez, energiaszintjük emeléséhez, vagy a magasabb tudatállapotok megtapasztalásához.

Egy alkalom kb. 1-1,5 órát vesz igénybe, bejelentkezés egyéni időpont egyeztetésével lehetséges, amelyet az alábbi email címen kérhetünk: dr.pal.daniel@tm.org.

A Fényfürdő díja bevezető áron: 18 000 Ft/alkalom

Ánanda-csomag (3-at fizetsz, 4-et kapsz): 54 000 Ft