A beszűkült tudatosságú emberek sokkal kevesebb lehetőséget látnak maguk előtt, könnyebben akadnak el egy válságos élethelyzetben. Azok viszont, akiknek fejlettebb a tudatossága, sokkal jobban átlátják a helyzetet, könnyebben oldják meg a problémákat, és még a kihívások közepette is meglelik az esélyt a fejlődésre és a növekedésre. Miként lehet ez? Hogyan lehetségesek jó döntések válság idején, és miként támogatja ezeket a TM-technika gyakorlása? Erről szól ez az írás.

Valószínűleg mindenki jól ismeri azt a jelenséget, amikor egy légy betéved a résnyire kinyitott ablakon, és utána nem tud kirepülni. A maga korlátozott tudatosságával, szűk perspektívájával egyszerűen nem találja meg a kiutat. Fel-alá mászkál az ablaktáblán, s újra meg újra nekirepül az üvegnek. Nem látja, hogy a mellette levő ablak tárva-nyitva áll, és ha csak 30 centivel odébb repül, nyílik előtte a szabadság. Arra meg végképp nem jön rá, hogy ha elrepül az ablak kerete mellett vagy fölött, szintén ki tud slisszolni a résen. Legtöbb esetben úgy jut el a szabadságba, hogy megkönyörülünk rajta, és egy-két jól irányzott függönysuhintással kitereljük a szabadba.

Hasonló ez ahhoz, ahogyan a beszűkült tudatosságú emberek akadnak el egy-egy élethelyzetben, különösen egy válságos vagy komoly kihívásokat tartogató szituációban. A maguk korlátozott perspektívájából sokkal kevesebb lehetőséget látnak egy-egy helyzetben, és könnyen lehet, hogy ezek egyike sem túl fényes. Ők azok, akik hajlamosak arra is, hogy ugyanazokat a hibákat ismételve szinte a végtelenségig fenntartsanak egy gyötrelmes helyzetet. Nem csak azért, mert nem tanulnak a korábbi kudarcokból, hanem mert nem látnak maguk előtt más alternatívát.

Amikor a tudatosságunk beszűkült, a lehetőségeink is korlátozottak. Ha viszont szélesebb, átfogóbb tudatossággal rendelkezünk, sokkal több lehetőséget kínál számunkra az élet, bármilyen helyzetben legyünk. Egy fejlettebb tudatosság még a válság idején is azt tapasztalja, hogy lehetőségek tucatjai vagy akár százai állnak a rendelkezésére. Ezek közül nem egy pedig még a korábbi helyzetnél is kecsegtetőbb. Az ilyen tudatosság számára könnyebb megtalálni, hogy mik az igazán jó döntések válság idején.

Ugyanazt a helyzetet, amit a másik kiúttalan összeomlásnak lát, ő a fejlődés és a továbblépés lehetőségeként értékeli.

Ezért van hatalmas szerepe a tudatosságnak egy válság idején, legyen az egyéni vagy globális válság, és minden olyan eszköznek, amely a tudatosságot fejleszti. Bár az adott helyzetben az élet külső körülményei vonják magukra a figyelmünket, és ezeket szeretnénk mindenáron megjavítani, az igazi megoldásra és segítségre önmagunkban fogunk rálelni. Hogy miként jövünk ki a válságos helyzetből, elsősorban azon múlik, hogy mi magunk rendelkezünk-e azokkal a képességekkel, amelyek birtokában a lehető legjobban kezeljük a szituációt. Képesek vagyunk-e egy tágabb perspektívából szemlélni az eseményeket, meg tudjuk-e látni a fájdalmas helyzetben az esélyt a növekedésre, felismerjük-e a veszélyben az esélyt, és képesek vagyunk-e mozgósítani belső erőforrásainkból ahhoz, hogy előre lépjünk?

A jó hír az, hogy a tudatosság fejleszthető és nagy mértékben kitágítható. A tudatosság mélyebb tartományainak feltárása és mindennapi életünkbe való beemelése pedig egy önismereti folyamat.

Ha felismerjük és elfogadjuk ezt a folyamatot, és élünk az általa kínált lehetőséggel, nagyot léphetünk előre az életben. Ezért egy-egy válság kezelésében rendkívül sokat segíthetnek a különféle önismereti praktikák, valamint gondolkodási mintáink, hozzáállásunk és szokásaink megváltoztatása. Ha pedig olyan módszereket használunk, amelyek kitágítják tudatosságunk tartományát, és közvetlen hozzáférést biztosítanak mélyebb valóságunk megismeréséhez, fejlődési folyamatunk tovább gyorsulhat. A tudatosság minél mélyebb szintjeire ki tudjuk terjeszteni a folyamatot, annál átfogóbb és szélesebb körű belső átalakulást élhetünk meg.

A Transzcendentális Meditáció abban bizonyulhat egyedülálló segítségnek, hogy lehetővé teszi a tudat alapállapotának, a legmélyebb tudatszintnek a közvetlen megtapasztalását. Ezáltal az összes létező tudatszintet, a tudatosság egész tartományát be tudjuk járni, és felszínre tudjuk hozni szunnyadó képességeink teljes körét. Ezért bármilyen helyzetben is legyünk, könnyebben áttekintjük azt, sokkal több lehetőséget látunk magunk előtt, továbbá jobb és hatékonyabb döntéseket hozunk.