Amikor elkezdesz meditálni, egy belső útra lépsz rá, amely számos átalakulást hoz az életedben. A spirituális fejlődés azonban csendben megy végbe, és rendszerint nem látványos vagy katartikus változások formájában mutatkozik meg. Sokkal inkább a lélek legmélyén, a Lét szintjén megy végbe, részfolyamatai nem jönnek fel a tudatos elme szintjére. A Transzcendentális Meditáció alapítója, Maharishi Mahesh Yogi ahhoz hasonlítja ezt, mint amikor egy fa megsárgult levelei kizöldülnek, miután a kertész megöntözi a fát, de maga a levél nem tapasztalja meg azt a folyamatot, ahogyan a gyökerek felveszik a vizet. Egyszerűen csak érzi, hogy több tápanyaghoz jut, él, virul és ragyog. A spirituális fejlődés útján ez a finom, mély folyamat játszódik le bennünk is. 

Sokakban mindezek ellenére megjelenik a kérdés, hogy rendben van, csinálom a technikát, de honnan tudom, hogy fejlődöm. TM-gyakorló tanítványaimmal és barátaimmal folytatott beszélgetések nyomán az alábbi tapasztalatokat gyűjtöttük egy csokorba, talán ezek a legjellegzetesebb változások, amelyek a spirituális fejlődés során finoman bekúsznak egy meditáló életébe:

1. Másként látjuk a világot

Az egyik legfontosabb mutatója a pozitív változásoknak, hogy elkezdjük másként látni a világot. Jobban észrevesszük a jót, a szépet, a valódi értékeket, és fogékonyabbá válunk ezekre. Figyelmünket egyre inkább olyan dolgok kötik le, amelyek valódi örömet és beteljesedést hoznak az életünkbe, és nem foglalkozunk már olyan dolgokkal, amelyek csak a problémákat gerjesztik. Így aztán nem stresszelünk már apró-cseprő dolgokon, nem megyünk bele fölösleges konfliktusokba, és a környezetünkre sem dobunk rá annyi stresszt. Mivel az energiáinkat nem pazaroljuk el arra, hogy a negativitást gerjesszük vagy tápláljuk, több erőnk marad arra, hogy valóban élvezzük az életet.

2. Mi leszünk saját szerencsénk kovácsai

A tudatosság növekedésével éberebbé válunk a lehetőségekre is. Pszichológiai kísérletek mutatják, hogy a szerencsésnek mondott emberek bizony maguk teremtik meg a szerencséjüket. Richard Wiseman, angol pszichológus majd egy évtizedet szentelt annak, hogy megvizsgálja, milyen belső tulajdonságok tesznek valakit szerencséssé. Azt találta, hogy valóban nem a véletlenek játékának, hanem saját beállítottságunknak köszönhetjük szerencsénket. Négy olyan vonást emelt ki, amely különösképp hozzájárul ehhez: 

A szerencsés emberek 1) észreveszik és megteremtik maguknak a lehetőségeket, 2) intuíciójukra hallgatva jó döntéseket hoznak, 3) pozitív elvárásaik vannak, amelyekkel önmagukat beteljesítő jóslatokat hoznak létre, 4) rugalmasan képesek megbirkózni a kihívásokkal, ezért még a balszerencsét is jószerencsébe fordítják át. A TM-technika gyakorlása mindezeket a képességeket fejleszti, így nem túlzás azt mondani, hogy a rendszeresen meditálók maguk lesznek a saját szerencséjük kovácsai.

3. Változva fejlődünk

Tudatosságunk növekedésével tudatossá válunk arról is, hogy életünk megannyi gondjának és bajának bizony saját magunk vagyunk az okai. Ez egy lehetőséget ad a kezünkbe, hogy az okok megváltoztatásával az általuk okozott problémákat is kiküszöböljük. A tudatos változtatások pedig szinte láncreakciószerűen indítanak el további, számtalan irányban szerteágazó pozitív fordulatokat az életünkben.

4. Növekvő együttérzés

A nyugodt és elégedett elmével rendelkező emberek bizony természetszerűleg türelmesebbek és együttérzőbbek. A tudatosság növekedésével észrevesszük, hogy egyre inkább a dolgok és a történések felszíne mögé látunk. Mélyebben belelátunk embertársainkba is, feltárul előttünk a tetteik, szavaik és egyéb megnyilvánulásaik mögött húzódó belső világuk. Észrevesszük valódi motivációikat, ami még akár egy kiélezett vagy fájdalmas helyzetben is rádöbbenthet minket arra,  hogy a másik ember nem feltétlenül rossz – hanem egyszerűen csak szenved.

5. Kiélesedik az intuíció

Javul az intuíciónk – egyre jobban követjük azt a belső iránytűt, amely jelzi számunkra, hogy merre érdemes hajózni az élet tengerén. Ez segít elkerülni a nagy viharokat, és felfedezni azokat a lehetőségeket, amelyek beteljesedést hoznak életünkbe. 

6. Átírjuk életünk forgatókönyvét

Ahogyan egyre jobban megismerjük saját belső világunkat, meglátjuk azt a sok jót és értéket, ami bennünk van. Minden emberben hatalmas kreatív potenciál szunnyad, ám sokan vannak, akik sem az iskolában, sem a családjukban nem kapnak lehetőséget arra, hogy kibontakoztassák ezeket. Nem kevesen nyögik annak terheit is, hogy olyan családban vagy környezetben nőttek fel, amelynek hatása miatt rossznak, értéktelennek vagy bűnösnek gondolják magukat. Amikor felfedezzük azt, hogy mennyivel többek vagyunk és mennyivel többet érdemlünk az élettől, mint amit korábban gondoltunk, átalakul bennünk az a narratíva is, ahogyan a saját életünk eseményeit értelmezzük és kommentáljuk. Ezáltal szinte átírjuk életünk történetét: miután már nem nyomjuk el egy téves és torz mintát követve a képességeinket, könnyebben megteremtjük mindazt, ami valódi boldogságot hoz az életünkbe.

7. Öröm és boldogság

A beteljesedett életet élő ember boldog. Képes örülni és maga körül is örömet áraszt. A spirituális fejlődés egyik legfontosabb fokmérője, hogy mennyire vagyunk boldogok, a lélek csendes derűjéből és öröméből mennyit tudunk átvinni a külső világunkba, mindennapi cselekvéseinkbe.

A rendszeres transzcendálás, vagyis annak a mélyen csendes, gondolattalan tiszta belső csendnek a megtapasztalása, amelyhez a TM-technika elvezet bennünket, hatalmas mértékben képes elősegíteni a belső fejlődésünket. Egy olyan mély tapasztalást hoz létre belső önmagunkról, amelynek fényében egyre tudatosabbá válunk, másként látjuk önmagunkat és világunkat, több együttérzéssel fordulunk embertársaink felé, nő az éberségünk, kiélesedik az intuíciónk, és tartós belső boldogságot élünk meg mindennapjainkban.